Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm
_()_

Nước chảy xuống đồi không cố ý
Mây ra khỏi núi vốn vô tâm
_()_Cập Nhật:Thông Báo:
Liên Lạc:


729 Wilton Rd.
Peterborough, NH 03458
Office: 603-784-5244
Cell: 603 801 9191
email: tvbaochon@gmail.com or thichtueman@gmail.com

Pháp Thoại

 Nhấn nút chuột bên phải trên đề tài rồi chọn Save Target As để download

Đề Tài 1 Đề Tài 2 Đề Tài 3
169. Vui Xuân Tết Tây 2022
168. Đạo Tràng Trong Tâm 167. Ý Nghĩa Thờ Cúng Phật 166. 10 Bức Tranh Chăn Trâu Yếu Lược
165. Nhớ Ngày Tạ Ơn 2020 164. Làm Lành Lánh Dữ 163. Công Đức Quy Y Tam Bảo
162. Phát Tâm Tu Hành Giãi Thoát 161. Vu Lan PL 2564 - Tình Mẫu Tử 160. Tu Trong Nghịch Cảnh
159. Tham Vấn 14-06-20 158. Tham Vấn 16-02-20 157. Kinh Tứ Diệu Đế
156. Tham Vấn Phật Pháp 15-12-19 155. Mười Hai Nhân Duyên 154. Tham Vấn Phật Pháp 19-01-20
153. Tham Vấn Phật Pháp 08-09-19 152. Tham Vấn Âu Châu 11-08-19 1151. Duy Tuệ Thị Nghiệp
150. Tham Vấn Âu Châu 14-07-19 149. Tham Vấn Âu Châu 16-06-19 148. Tham Vấn Âu Châu 24-02-19
147. Ý Nghĩa Sám Hối Cuối Năm 146. Tham Vấn Âu Châu 20-01-19 145. Tham Vấn Âu Châu 16-09-18
144. Tham Vấn Âu Châu 28-10-18 143. Năm Điều Phật Dạy 142. Tham Vấn Âu Châu 16-09-18
141. Tham Vấn Âu Châu 19-08-18 140. Vu Lan Hiếu Đạo 29-08-18 139. Tham Vấn Âu Châu 22-07-18
138. Tham Vấn Âu Châu 24-06-18 137. Tham Vấn Khóa Tu 27-05-18 136. Chử Thiền Trong Phật Giáo
135. Tham Vấn Âu Châu 22-04-18 134. Tham Vấn Tu Hoc 21-01-18 133. Xuân Di Lặc - Âu Châu
132. Đầu Năm Vui Xuân Di Lặc 2018 131. Tham Vấn Âu Châu 21-01-18 130. Tham Vấn Âu Châu 17-12-17
129. Tham Vấn Âu Châu 26-11-17 128. Tham Vấn Âu Châu 22-10-17 127. Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận
126. Tham Vấn Âu Châu 20-08-17 125. Tham Vấn Âu Châu 16-07-17 124. Tham Vấn Châu Âu 18-05-17
123. Chia Sẽ Đạo Lý Của Ni Sư Hạnh Huệ 122. Tham Vấn Châu Âu 121. Phật Pháp Cao Thâm Vi Diệu
120. Năm Xuân Đinh Dậu 119. Vài Lời Cuối Năm 118. Tham Vấn Ngày 18 Tháng12 Năm 2016
117. Bốn Khuôn Phép Quí Báo 116. Tham Vấn Phật Pháp 115. Oan Ức Không Cần Biện Bạch
114. Án Mây Lành 113. Đạo Từ Của HT Đắc Huyền Tại TV Bảo Chơn 112. Tri Kiến Phật
111. Biết Buông Xã Là Hạnh Phúc 110. Phật Pháp Tại Thế Gian 109. Mẹ Ơi Con Nhớ Mẹ Lắm
108. Tham Vấn Tại Âu Châu 2 107. Tham Vấn Tại Âu Châu 1 106. Bài Thuốc Trường Sanh Bất Tử
105. Nói Chuyện Đầu Năm Bính Thân 104. Thân Bệnh Tâm Không Bệnh 103. Thân Bệnh Tâm Không Bệnh
102. Buông Xã Là Hạnh Phúc 101. Tham Vấn Tại Phổ Quang 100. Quà Tặng Cuộc Sống
99. Vía Phật A Di Đà 98. Mười Hai Lời Nguyện Quán Thế Âm 97. Mẹ Còn Mãi Trong Tim Mọi Người
96. Báo Ơn Cha Lành 95. Kinh Ba Cửa Giãi Thoát 2 94. Kinh Ba Cửa Giãi Thoát 1
93. Giấc Mộng Hoàng Hậu Maya 92. Tham Vấn Tại Đuốc Tuệ 91. Tám Sự Phát Bồ Đề Tâm 2
90. Tám Sự Phát Bồ Đề Tâm 1 89. Vào Nhà Như Lai 88. Trái Tim Từ Bi
87. Hoa Sen Trong Bùn 86 Ngày Xuân Vui Đạo 85 Công Đức Quy Y Tam Bảo
84 Chọn Một Đường Đi 83 Người Biết Sống Một Mình 2 82 Người Biết Sống Một Mình 1
81 Chọn Một Con Đường 80 Huệ Quang 79 Buông Là Giãi Thoát
78 Đêm Vu Lan 2014 77 Vấn Đạo Chiều Vu Lan 76 Hạnh Hiếu Là Hạnh Phật
75 Mười Tám Điều Tâm Nguyện 74 Mười Tám Điều Tâm Nguyện 73 Cái Gì Mới Thật Là Của Mình
72 Vượt Qua Chính Mình 71 Gieo Hạt Từ Tâm 70 Tham Vấn Tại Phổ Quang
69 Mười Pháp Giãi Thoát 68 Bốn Pháp Thanh Tịnh 67 Quán Trọ Trần Gian
66 Tâm Hành Từ Bi Nhẫn Nhục 65 Nhất Tâm Viên Thông 64 Vu Lan Ngày Nhớ Mẹ
63 Mười Đức Thanh Tịnh 1 64 Mười Đức Thanh Tịnh 2 61 Đất Nước Lửa Gío
60 Mừng Ngày Đản Sanh 59 Phước Huệ Song Tu 58 Gương Hạnh Người Xuất Gia
57 Tham Vấn Tại Phật Học Đuốt Tuệ 56 Tịnh Tu Ba Nghiệp Giãng tại PH Đuộc Tuệ 55 Bốn Rắn Tranh Hùng
54 Chuyễn Hóa Nội Tâm 53 Mười Ân Đức Của Mẹ 52 Nguyện Tu Hành Nhân Ngày Phật Đản
51 Bao La Tình Mẹ 50 Văn Tư Tu - Đạo Tràng Ưu Đàm 49 Hình Ảnh Rồng Trong Kinh Phật
48 Mắt Xanh Nhìn Cuộc Đời 47 Tâm Mình Là Phật 46 Chuyễn Hóa Thân Tâm
45 Tham Vấn Phật Pháp - ĐT Phổ Quang 44 Tùy Duyên Tu Đạo 43 Tu Theo Hạnh Bồ Tát QUán Thế Âm
42 Đừng Bỏ Ít Lấy Nhiều 41 Mười Điều Tâm Niệm 40 Ý Nghĩa Thờ Phật Và Xá Lợi
39 Hạnh Phúc Thay Đức Phật Ra Đời 38 Tu Sẽ Hết Khổ 37 Giãi Trừ Nghiệp Chướng
36 Kỷ Niệm Phật Ra Đời 35 Tu Tập Hạnh Từ Bi 34B Xuân Trong Tuyết Lạnh
34A Sự Thật Không Ngờ 33 Vài Lời Trước Khi Vào Thất 32 Tình Thương Không Biên Giới
31 Mười Điều Tâm Niệm 30 Cội Nguồn Tâm Linh 29 Tham Vấn - Đạo Tràng Tâm Linh
28 Quy Y Tam Bảo 27 Nước Mắt Mẹ Hiền 26 Hoa Ưu Đàm
25 Tham Vấn ngày 04-08-2010 24 Ngã Rẻ Luân Hồi 23 Công Đức Bát Quan Trai Giới
22 Kinh Di Giáo 21 Thương Na Hòa Tổ Thứ Ba 20 A Nan Tổ Thứ Nhì
19 Nhân Quả 18 Ba Mươi Vị Tổ 17 Tình Cha - Ngày Của Cha
16 Bảy Đóa Sen Hồng 15 Qui Sơn Cảnh Sách 14 Ngày Của Mẹ
13 Buông Xã 12 Tu Phật Phải Như Thế Nào 11 Tâm Yên Cảnh Lặng
10 Tâm Bình Thường 09 Tham Vấn ngày 24-01-2010 08 Sám Hối Ba Nghiệp
07 Cửa Không 06 Trùng Tuyên Bát Nhã 05 Phát Tâm Bồ Tát
04 Tham Vấn ngày 13-12-2009 03 Tham Vấn Ngày 29-11-2009 02 Mười Điều Tâm Niệm
01 Vườn Hoa Tâm
Web Master: pham_hong@yahoo.com