Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm
_()_

Nước chảy xuống đồi không cố ý
Mây ra khỏi núi vốn vô tâm
_()_Cập Nhật:Thông Báo:
Liên Lạc:


729 Wilton Rd.
Peterborough, NH 03458
Office: 603-784-5244
Cell: 603 801 9191
email: tvbaochon@gmail.com or thichtueman@gmail.com


Phong Cảnh Thiền Viện Bảo Chơn
Nhấp chuôt vào 1 tấm hình dưới đây để trưng bày trên trang lớn.
Nhấn vào mủi tên ← của browser sẽ quay lại trang này

Web Master: pham_hong@yahoo.com