Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm
_()_

Nước chảy xuống đồi không cố ý
Mây ra khỏi núi vốn vô tâm
_()_Cập Nhật:Thông Báo:
Liên Lạc:


729 Wilton Rd.
Peterborough, NH 03458
Office: 603-784-5244
Cell: 603 801 9191
email: tvbaochon@gmail.com or thichtueman@gmail.com

Pháp Giảng Các Khóa Tu

 Nhấn nút chuột bên phải trên đề tài rồi chọn Save Target As để download

Đề Tài 1 Đề Tài 2 Đề Tài 3
_______________________________ ____Đạo Từ Của Các Hòa Thượng _______________________________
HT Nhật Quang Đặt Tên TT Bảo Chơn HT Nhật Quang Chúc Tết 2011 HT Toàn Giác Ban Đạo Từ
_______________________________ ____Khoá Tu 2013 _______________________________
Khai Mạc Khóa Tu 2013 1. Kinh Viên Dung Thuần Khiết 2. Kinh Viên Dung Thuần Khiết
3. Kinh Viên Dung Thuần Khiết 4. Kinh Viên Dung Thuần Khiết 5. Kinh Viên Dung Thuần Khiết
Tham Vấn Phật Pháp KT 2013
_______________________________ ____Khoá Tu 2012 _______________________________
Khai Mạc Khóa Tu 2012 1. Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề 2. Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề
3. Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề 4. Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề 5. Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề
Tham Vấn Phật Pháp KT 2012
_______________________________ ____Khoá Tu Mùa Thu 2011 _______________________________
1. Kinh Đại Thừa Cây Lúa 2. Kinh Đại Thừa Cây Lúa 3. Kinh Đại Thừa Cây Lúa
4. Kinh Đại Thừa Cây Lúa Tham Vấn Phật Pháp KT Mùa Thu 2011 Trái Tim Của Mẹ - Vu Lan 2011
_______________________________ ____Khoá Tu Mùa Hè 2011 _______________________________
1. Kinh Kim Cang 2. Kinh Kim Cang 3. Kinh Kim Cang
4. Kinh Kim Cang 5. Kinh Kim Cang Tham Vấn Phật Pháp KT Mùa Hè 2011
_______________________________ ____Khoá Tu 2010 _______________________________
Khai Mạc Khóa Tu 2010 Trân Quí Thời Gian Tham Vấn Phật Pháp KT 2010
Biết Lỗi Là Hạnh Phúc Ý Nghĩa Nghi Thức Thọ Trai Mũi Tên Giác Ngộ
Tham Vấn Tổng Kết Ý Nghĩa Lễ An Vị Phật 2010
_______________________________ _______________________________ _______________________________
Web Master: pham_hong@yahoo.com