Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm
_()_

Nước chảy xuống đồi không cố ý
Mây ra khỏi núi vốn vô tâm
_()_

Cập Nhật:Thông Báo:

Liên Lạc:


729 Wilton Rd.
Peterborough, NH 03458
Phone: 603-784-5244
email: tvbaochon@gmail.com or thichtueman@gmail.com
    Thiền Viện Bảo Chơn
    Temple Mountain Meditation Center
729 Wilton Road, Peterborough, NH 03458
Phone: 603- 784-5244 / Cell: 603-8019191
Email: tvbaochon@gmail.com Web: www.tvbaochon.com


Lắng Lòng Uống Cạn Pháp Thiền
Bỗng Quên Quá Khứ Uu Phiền Mộng Mê
Tâm Khai Đạo Dẫn Lối Về
Nụ Cười Tỉnh Thức Bồ Đề Là Đây.

Thư Mời
Những khóa tu học tại Thiền Viện Bảo Chơn năm 2017 và 2018
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa qúy Phật Tử.
   Trong Kinh Đức Phật có dạy: “ Ba cõi không yên giống như nhà lửa”. Chúng ta bị lửa vô thường, lửa phiền não, lửa tham, sân, si đốt cháy từng ngày, từng giờ không lúc nào dừng được, vì do vô minh sai sử tác động không ngừng, cũng do tâm ấy duyên theo trần cảnh mà tạo nghiệp sanh tử, niệm niệm tham sân si tự hại và trong vô lượng kiếp phải chịu thọ lấy các thứ khổ não nên bị trôi lăn trong kiếp sống luân hồi này. Vô thường của kiếp người đang dần dần hủy diệt.
   Thiền Viện Bảo Chơn sẽ tổ chức những khóa Tu Học mỗi tháng một tuần để cho những ai muốn tìm về cội nguồn.

Những Ngày Tu Học Trong Mỗi Tháng Của Năm 2017
Tháng 09 bắt đầu chiều ngày 24 đến ngày 30
Tháng 10 22 đến ngày 28
Tháng 11 19 đến ngày 25
Tháng 12 24 đến ngày 30

Những Ngày Tu Học Trong Mỗi Tháng Của Năm 2018
Tháng 01 bắt đầu chiều ngày 21 đến ngày 27
Tháng 02 18 đến ngày 24
Tháng 03 25 đến ngày 31
Tháng 04 22 đến ngày 28
Tháng 05 27 đến ngày 02 tháng 06
Tháng 06 24 đến ngày 30
Tháng 07 22 đến ngày 28
Tháng 08 19 đến ngày 25
Tháng 09 23 đến ngày 29
Tháng 10 21 đến ngày 27
Tháng 11 18 đến ngày 24
Tháng 12 23 đến ngày 29

 • Thời Khóa Sinh Hoạt Trong Mỗi Khóa Tu
 • Lễ Khai Mạc Bắt Đầu Chiều Chủ Nhật
 • 04:00 PM                       Khai Mạc Khóa Tu
 •                                              Và Truyền Tám Giới Bát Quan Trai
 • 04:30 PM                       Tụng Kinh Sám Hối 3 Nghiệp
 • 05:00 PM                       Dược Thực
 • 07:00 PM - 08:00 PM  Tọa Thiền
 • 08:15 PM                       Thiền Hành
 • 09:30 PM                       Chỉ Tịnh
 • Ngày Thứ Hai
 • 04:00 AM                      Thức Chúng
 • 04:30 AM - 05:30 AM Tọa Thiền
 • 05:45 AM                       Thiền Hành
 • 06:15 AM                       Tiểu Thực
 • 08:00 AM                       Tụng Kinh
 • 09:30 AM – 10:30 AM Thuyết Pháp
 • 11:00 AM                       Ngọ Trai
 • 12:30 PM - 01:30 PM   Chỉ Tịnh
 • 02:00 PM - 03:00 PM   Tọa Thiền
 • 04:00 PM                       Tụng Kinh
 • 05:00 PM                       Dược Thực
 • 07:00 PM - 08:00 PM   Tọa Thiền
 • 08:15 PM                       Thiền Hành
 • 09:30 PM                       Chỉ Tịnh
*** Xin Lưu Ý ***
Mỗi ngày sinh hoạt giống nhau xuyên suốt thời gian tu học.

   Kính mong qúy Phật Tử sắp xếp thời gian để về tham dự tu học, phát huy năng lực trí tuệ và từ bi sẵn có của chính mình, quy tụ về nguồn tâm, lấy nước cam lồ dập tắt nhà lửa trong tam giới, chuyển mê thành giác, thể hội Phật tâm, đắc thành Phật quả.
   Vì muốn cho đời sống tu học được đầy đủ chất lượng, nên mỗi khóa tu Thiền Viện chỉ nhận được 30 vị. Kính mong qúy vị hoan hỷ đăng ký trước để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp.
Quý vị có thể điện thọai, text message, viber hoặc email.
Trân trọng kính mời
Thay mặt Ban Tổ chức
TK Thích Tuệ Mãn
Thiền Viện Bảo Chơn
729 Wilton Rd. Peterborough, NH 03458
Tel: (603) 784 – 5244 / Cell: (603) 801 - 9191
Email: tvbaochon@gmail.com
Web: www.tvbaochon.com
facebook: facebook.com/tvbaochon

Thử Nhìn Lại Đằng Kia Gió Thoảng
Tâm Trong Tâm Chợt Hiện Vô Thanh
Là Gì Nhỉ, Có Gì Trước Mắt
Thiếu Chi Đâu Toàn Thể Hiện Hành
HT Thích Nhật Quang
Web Master: pham_hong@yahoo.com